Informatie

Wie moet nu aanmelden

  • Alle kinderen geboren in 2021, dus ook kinderen die pas in september 2024 starten
    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 01 september 2024 (schooljaar 2024-2025) moeten aanmelden.

  • Alle kinderen geboren vóór 2021 die nog niet ingeschreven zijn in een school

  • Broers, zussen en kinderen van personeel
    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in dezelfde aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.
  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

 

Wanneer aanmelden?


Broers, zussen en kinderen van onderwijzend personeel krijgen voorrang bij het inschrijven indien ze naar dezelfde school gaan. Maar ook voor hen is het verplicht om eerst digitaal aan te melden. Meld je kind aan (= registeren) op deze website. Dit moet gebeuren tussen 28 februari 09:00 ’s morgens en eindigt op 21 maart 2023 12:00 ’s middags.

Ook de niet-voorrangsgroepen moeten in dezelfde periode zich aanmelden.

Het tijdstip van aanmelden is niet van belang voor de uiteindelijke plaatsverdeling. Daarna sluit de website en kan je niet meer aanmelden! Nadat je je kind aangemeld hebt, kan je van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023 op afspraak inschrijven op de school waarvoor je per e-mail een ticket hebt gekregen. Doe je dit niet dan verlies je je ticket en moet je wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 23 mei 2023.